opravy tepelných čerpadel montáž tepelných čerpadel servis tepelných čerpadel opravy tepelných čerpadel Stiebel Eltron montáž tepelných čerpadel Stiebel Eltron servis tepelných čerpadel Stiebel Eltron tepelná čerpadla se slevou tepelná čerpadla levně tepelná čerpadla akce tepelná čerpadla sleva tepelná čerpadla Stiebel Eltron levně tepelná čerpadla Stiebel Eltron sleva tepelná čerpadla Stiebel Eltron se slevou tepelná čerpadla Stiebel Eltron akce autorizovaný servis Stiebel Eltron smluvní servis Stiebel Eltron odborný servis Stiebel Eltron autorizovaný servis tepelná čerpadla Stiebel Eltron smluvní servis tepelná čerpadla Stiebel Eltron odborný servis tepelná čerpadla Stiebel Eltron servis tepelných čerpadel WPL, WPF, opravy Stiebel Eltron servis Stiebel Eltron montáž Stiebel Eltron opravy ohřívačů STIEBEL ELTRON servis ohřívačů STIEBEL ELTRON montáž ohřívačů STIEBEL ELTRON opravy bojlerů Stiebel Eltron servis bojlerů Stiebel Eltron montáž bojlerů Stiebel Eltron autorizovaný servis bojlerů Stiebel Eltron smluvní servis bojlerů Stiebel Eltron odborný servis bojlerů Stiebel Eltron autorizovaný servis ohřívačů vody Stiebel Eltron smluvní servis ohřívačů vody Stiebel Eltron odborný servis ohřívačů vody Stiebel Eltron opravy AEG servis AEG montáž AEG opravy ohřívačů Aeg servis ohřívačů Aeg montáž ohřívačů Aeg opravy bojlerů AEG servis bojlerů AEG montáž bojlerů AEG autorizovaný servis ohřívačů vody AEG smluvní servis ohřívačů vody AEG odborný servis ohřívačů vody AEG autorizovaný servis bojlerů AEG smluvní servis bojlerů AEG odborný servis bojlerů AEG elektroopravy elektroopravy praha 8 elektro opravy elektro opravy praha 8 opravy elektriky opravy elektriky praha 8 opravy elektroinstalace opravy elektroinstalace praha 8 opravy elektriky v bytě opravy elektriky v bytě praha 8 opravy elektro byty rekonstrukce elektroinstalace v bytech rekonstrukce elektroinstalace v bytech praha 8 revize elektroinstalace revize hromosvodů montáž domácích telefonů montáž domácích telefonů praha 8

 

 

Povinnosti spojené s provozem zařízení obsahujících chladiva, tedy i tepelných čerpadel, se týkají jak domácností,
tak i fyzických a právnických osob, včetně bytových družstev a SVJ. Rozsah povinností závisí na množství chladiva
a jeho druhu. Těsnosti mohou kontrolovat pouze certifikované osoby.
Zajistit pravidelné revize úniků je povinností provozovatele zařízení. Pro revize podle platné legislativy máme certifikaci
a nabízíme zavedení  Evidenční knihy chladicího zařízení. Odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel

podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů stejně tak za provádění pravidelných
revizí.

Fluorované skleníkové plyny (F-plyny) se dělí do skupin obsahujících částečně fluorované uhlovodíky (látky HFC), zcela
fluorované uhlovodíky(látky PFC), fluorid sírový (SF6) a další fluorované skleníkové plyny. Emise těchto látek tak negativně
působí na klimatický systém Země, resp. na jeho oteplování. Potenciál GWP je vztažen k molekule CO2, pro kterou je
stanoven potenciál rovný 1. Některé F-plyny mají potenciálaž 1000násobně vyšší než 1 molekula CO2. Navíc tyto látky jsou
poměrně stálé a přetrvávají v atmosféře i desítky let. F-plyny mají řadu dobrých vlastností, díky nimž se používají jako náhrada
započítávají za látky poškozující ozonovou vrstvu. Podle Kjótského protokolu se emise F-plynů započítávají do limitů snížení
emisí skleníkových plynů, jichž mají signatářské země (včetně EU) dosáhnout. Jedním z opatření přiblížit se k tomuto cíli
je omezení spotřeby F-plynů o 79 % do roku 2030, oproti referenčnímu období 2009–2012. Kontrolu trhu prostřednictvím
systému přidělování kvót pro výrobu a dovoz fluorovaných skleníkových plynů do EU zavádí nařízení EU č. 517/2014.

Stanoví mj., že provozovatelé zařízení, které obsahuje F-plyny, mají povinnost zajistit u něj kontroly těsnosti, vést
evidenční knihy chladicího zařízení atd. Pro pracovní látky v tepelných čerpadlech a chladicích strojích se obecně vžil

název chladiva. Dnes používaná chladiva přispívají k zesílení skleníkového efektu. Proto je jejich aplikace omezována
na základě nařízení EU. Jejich náhradou se stávají přírodní chladiva vyrobená na bázi sloučenin, které se objevují
v přírodních biochemických procesech a jsou ohleduplná k životnímu prostředí.