Deska
  • Montáž telefonních a datových kabeláží
  • Montáž, opravy zvonků a domácích telefonů firem Urmet, Miwi, Tesla


Podmínkou pro bezproblémové fungování každé firmy je v současné době bezesporu i kvalitní datová a telefonní síť. Vybudování strukturované kabeláže je dlouhodobou investicí, hlavní filozofií je, aby přežila mnoho let bez nutnosti jakýchkoli dalších zásahů.
Je využita k nejrůznějším účelům – dokonce i k takovým, o kterých v současné době nemá zákazník tušení.
Kabeláž musí být schopna odolat jakýmkoli změnám, přepojením do doposud nevyužívaných prostor apod.
Naše firma zajišťuje kompletní instalace.


Základem bezproblémového provozu domácích telefonů je použití kvalitních kabeláží a koncových prvků.
Nejrozšířenějším systémem, který známe z historie /bytové domy a panelová výstavba/ je takzvaný pětivodičový systém.
Jedná se o plnohodnotný systém, který zákazník – laik snadno rozezná rozdílným zvoněním od vstupu
do objektu a vstupu do bytu. Telefony jsou většinou vybaveny bzučákem či piezoměničem.
Z nástupem rozvoje digitálních technologií došlo k zjednodušení nároků na kabeláže a vznikl takzvaný dvouvodičový systém, kdy po rozvodu, kterým je systém napájen jsou současně po stejné kabeláži přeneseny informace včetně hovoru. Díky digitální technologii je každý hovor diskrétní, bez rušení a šumu.
Zařízení jsou vybavena dalšími funkcemi jako jsou např. tiché odposlechy mezi domácím telefonem
a komunikátorem, ale i volání mezi byty či dokonce mezi několika objekty.
Systém lze osadit místo stávajících pětivodičových systémů DT a klesá především pracnost, náročnost
montáže, ale i pochopitelně konečná cena zakázky.