Princip tepelného čerpadla

Chladné, tekuté chladivo je čerpáno do výměníku tepla tepelného čerpadla (výparníku).
Zde je absorbována tepelná energie z okolí jako výsledek rozdílu teplot chladiva a okolního zdroje tepla.
V tomto procesu chladivo mění stav a stává se plynem.
Plynné chladivo je stlačeno v kompresoru.
Zvýšení tlaku má za následek nárůst teploty.
Druhý výměník tepla (kondenzátor) předá tuto tepelnou energii do vody v topné soustavě
a chladivo se vrací zpět do tekuté formy.
Tlak chladiva je v expanzním ventilu prudce snížen,
a tím je opět připraveno k odebírání tepla okolnímu zdroji tepla.

Nejpoužívanější typy tepelných čerpadel:
VZDUCH-VODA
ZEMĚ-VODA geotermální vrty
ZEMĚ-VODA plošný kolektor