Servis - ohřev vody
  • Zásobníkové ohřívače vody
  • Zásobníkové ohřívače vody s tepelným čerpadlem
  • Průtokové ohřívače

Vážení zákazníci, vzhledem k nepřebernému množství, modifikací a neustálé inovaci jednotlivých výrobků
a jejich součástí, buďte nám prosím nápomocni tím, že si před kontaktováním servisního technika vyhledáte
na zařízení výrobní štítek a tyto informace nám na vyžádání sdělíte.
Pokud štítek nemůžete najít, technik Vám bude samozřejmě nápomocen.
Pro Vás jsou to jen čísla, ale pro nás znamenají dost důležitou informaci o typu a skladbě použitých dílů
a v neposlední řadě pro Vás zase urychlení a zjednodušení servisního zásahu.