Elektroměřák
Zajišťujeme výchozí a periodické revize:
  • Elektroinstalací
  • Hromosvodů
  • Přenosných spotřebičů a elektrického ručního nářadí


Proč je nutné mít vždy platnou revizi elektro?

...protože to vyžadují normy ČSN 331500, ČSN 332000-6-61, ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600
...protože u Vás bude v nejbližší době tyto revize kontrolovat IP (Inspektorát Práce)
...protože Vám IP může udělit blokovou finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, dle zákona 251/2005 Sb
...protože Vám v případě úrazu/požáru pojišťovna nevyplatí škodu, nebo plnění výrazně zkrátí
...pokud nemáte platnou revizi, hrozí Vám postih za nedodržení zákona, žaloba ze strany poškozeného.
...abyste zabránili zbytečnému úrazu, zbytečnému poškození lidského zdraví, nebo újmě na životě
...abyste zabránili zbytečnému požáru

Protože určitě nechcete později volat svému právníkovi, když my jsme rozhodně proti němu
o mnoho levnější.